De vanligste dødsårsaker

Døden er uungåelig, og for veldig mange av oss vil utgangen på livet komme som en overraskelse. Som lyn fra klar himmel.

død farlig døden dø

Døden lurer ingen, men overlevelse er en kunst som kan og bør læres.

20. juli 2024 av Nyttig.net / Livet og sånt

Verden er et farlig sted, og i løpet av et tidspunkt skal hver og en av oss dø. Selv om ingen kan lure døden, kan vi trene vår evne til å leve (overleve) så lenge som mulig.

Død er den naturligste ting i verden. Hver dag dør det celler på kroppen din, i tusentalls. Samtidig er det nye celler som kommer til. Slik er det med mennesker og dyr også. Hvert minutt er det mennesker som dør et eller annet sted på jorden, og samtidig er det mange som fødes.

Vanligste dødsårsakene i Norge

Statistisk Sentralbyrå (SSB) er et naturlig sted å begynne når man skal finne ut hva som er de vanligste dødsårsaker i Norge.

Her er de dødsårsakene inndelt etter årsakssammenheng i Norge i perioden 1991-2009 (i parentes totalt antall døde for året 2009):

  • Hjerte-/karsykdommer (13 489)
  • Ondartede svulster (10 544)
  • Sykdommer i åndedrettsorganene (4 122)
  • Andre sykdommer (10 591)
  • Ulykker (1 989)
  • Selvmord (573)
  • Drap (31)

Sykdom og ulykker dominerer statistikken. Selvmord er også nesten alltid er et spørsmål om helsetilstand (med mindre det er et såkalt filosofisk selvmord). Drap er det man statistisk trenger å bekymre seg minst over i forhold til overlevelse i Norge.

Kunsten å overleve

Det å overleve er noe man må lære. Av de få instinktive overlevelsesmekanismer mennesker har er frykten for store høyder og frykten for høye lyder. Menneskebabyer blir alle født premature, sammenlignet med andre dyr. Menneskebabyer er veldig hjelpsløse i dagene og månedene etter fødselen. Derfor må overlevelse læres.

Kunsten å leve er en ting. Livskunst handler om å leve et godt liv, oppfylle drømmene sine, og gi livet det innholdet man søker etter. Dette er viktig, og er noe man bør vie stor oppmerksomhet. Før man vet ordet av det er livet over, og da er det for sent.

Kunsten å overleve er noe helt annet enn kunsten å leve livet. Overlevelseskunst handler om å unngå skader, sykdom og spesielt død.

Kompromisset mellom å leve og overleve er noe alle bør reflektere over. Det vi søker av innhold i livet må stå i kontrast til hva vi aksepterer av faremomenter i livet. Det må være en balanse i prioriteringene mellom det å leve og å overleve. Begge deler er viktige.

Døden lurer ingen

Hva kan du gjøre for å leve så lenge som mulig, uten å måtte isolere deg fra den farlige omverdenen?

Noen overlevelsestips er rene selvfølgeligheter, men som likevel mange velger å ikke følge slavisk, kanskje fordi de strider med hva de forventer seg av innhold i livet. Andre tips er mindre innlysende, men kanskje minst like viktige.

Selvfølgeligheter for å øke sjansene for å leve lenge

Å ta vare på helsen er viktig. Det gir en umiddelbar gevinst i form av bl.a. økt energi og velvære, men også med tanke på konsekvenser senere i livet. Å ta vare på helsen er et tiltak, som krever kunnskap såvel som motivasjon til å gjennomføre det man vet er til det beste for egen helse.

Folk ønsker seg god helse, men vet ikke å sette pris på den når de har den. Tiltaket det er å ivareta god helse virker på mange kanskje større enn belønningen. Mange oppdager konsekvensene av en usunn livsstil først når det er for sent.

Problemet med å ta vare på helsen er ikke bare at det krever motivasjon, men at det rett og slett er krevende. Å leve sunt betyr ikke bare at man skal putte i seg den riktige maten. Stress, inneklima, venner, interesser, fysiske oppgaver er bare noen av alle de andre tingene som påvirker helsen.

Vi mennesker er utstyrt med en hjerne, og den mentale helsen og den fysiske helsen er ikke separert. Alt finnes i den samme kroppen. Man oppnår ikke trivsel og velvære bare ved å spise sunt og å trene. Det mentale og fysiske i oss er ikke bare knyttet sammen, men det alt i en og samme kropp.

Det er en selvfølgelighet at man skal ta vare på helsen for å leve lenge, men akkurat hva man skal gjøre for å opprettholde god helse gjennom hele livet er det nok ingen som kan gi et helt sikkert svar på. Vi vet likevel mye om hva som er gunstig for helsen og hva som er helseskadelig, men ikke nok til at det finnes en komplett oppskrift på hvordan vi skal leve for å garantert få bra helse.

Å opptre fornuftig i trafikken skulle også vært en selvfølgelighet for den som ønsker å leve lenger. Av dødsfall forårsaket av skader er trafikkdødsfall de dominerende på dødsstatistikken i Norge. Flere hundre trafikanter dør hvert år her i landet, og det er ganske langt igjen til nullvisjonen - visjonen om at det ikke skal forekomme død eller livsvarig skade på mennesker i trafikken i Norge.

En annen selvfølgelighet vil være å tenke på sannsynligheter, og da også ta med statistikk i betraktningen.

De ikke så selvfølgelige tipsene for overlevelse

Selv om du gjør de nødvendige tiltakene for å ferdes trygt i trafikken eller i naturen, og tenker på trygghet på arbeidsplassen og er bevisst angående livsstil og helsevalg, så kan du den komme overraskende på.

Man kan dø på de mest bissarre måter. Vi avslutter denne artikkelen med en henvisning til Darwin Awards, som omtaler alle mulig måter folk har dødd på. En side til ettertanke, og som viser at livet kan ende brått og uventet, og på de mest spektakulære måter.