Hvordan bygge selvtillit

De fleste av oss har perioder hvor man ønsker seg høyere selvtillit. Løsningen er å finne ut hva som gir høy selvtillit, og hva som gir lav selvtillit akkurat for ditt vedkommende.

selvtillit
29. mai 2024 av Nyttig.net / Helse og kropp

Selvtillit er individuelt:

 • Noen har høy selvtillit, andre har lav selvtillit.
 • Men forskjellene stopper ikke der.
 • Det som skaper selvtillit hos noen, vil ikke nødvendigvis gi noen effekt hos andre, eller det kan virke direkte motsatt og resultere i lav selvtillit.

Det finnes altså ingen universal oppskrift på hvordan man bygger selvtillit. Den delen av selvhjelp-industrien som forsøker å selge universale mirakelkurer som passer for alle er derfor høyst kritikkverdig.

Hva skaper høyere selvtillit?

Som nevnt er det individuelt hva som påvirker selvtillit. Det finnes mange velmente råd om utvikling av selvtillit, men mye av det kan virke mot sin hensikt.

Glem heller ikke at det å få høyere selvtillit er noe som opptar mange mennesker, og dermed er det også mange som ser et marked med gode muligheter til å tjene penger.

Lav selvtillit

Lav selvtillit er i likhet med høy selvtillit et resultat av gener og omgivelser, altså en kombinasjon av arv og miljø.

Noen er genetisk disponert for å utvikle lav selvtillit, men ingen blir født med lav selvtillit.

Små barn har ofte mye selvtillit. Noen hevder også at barn under en viss alder ikke har selvtillit, og at konseptet selvtillit er fremmed for de, og at selvtillit derfor må utvikles.

I den vestlige verden der individualismen har fått stor plass, er selvtillit en fremtredende egenskap. Men det finnes også mer primitive kulturer der selvtillit er et fullstendig ukjet begrep.

Lav selvtillit er likevel ikke godt å leve med, og det å gi prioritet til å bygge selvtillit er derfor en viktig oppgave.

Hvordan utvikle en god selvtillit

Selvtillit kan utvikles, uansett hvem du er eller hvilken bakgrunn du har; Det er den gode nyheten!

Utvikling av selvtillit må tilpasses individuelt, siden det ikke finnes en felles fremgangsmåte som vil passe for alle. Utfordringen blir derfor å finne ut hvordan akkurat du kan bygge opp din selvtillit.

Du er forskjellig fra alle andre, og den eksakte fremgangsmåten til å bygge selvtillit må derfor være unik akkurat for deg.

For å forstå hvordan du kan utvikle din selvtillit, må du først finne ut dette:

 1. Hvilke handlinger og tanker medfører at du øker din tillit til deg selv og dine evner?
 2. Tilsvarende, hvilke handlinger og tanker svekker din selvtillit.

Når du har et svar på dette, kan du gjøre forsøk med å redusere eller eliminere alt som svekker selvillit, og gjøre mer av det som gir deg høyere selvtillit.

Overnevnte to punkter er kjernen i det å bygge god selvtillit.

Observer hva som påvirker selvtilliten din, og lær av dette. På den måten kan du selv utforme en individuelt tilpasset oppskrift på å bygge selvtillit; Du kjenner deg selv best, og denne fremgangsmåten er den oppskriften som fungerer mest effektivt akkurat for deg.

Dette er kanskje alt du behøver for å finne ut hvordan du utvikler en god selvtillit. Deretter må du bare gjøre den jobben det er å finne ut hva som styrker din selvtillit, og hva som reduserer den.

6 tips til bedre selvtillit

Selv om det ikke finnes en fremgangsmåte som passer for alle, er det mange som har forsøkt å utforske hvordan god selvtillit kan oppnås for alle mennesker.

Flere psykologer har forsøkt å gjøre rede for generelle prinsipper om å bygge selvtillit.

En fremtredende person innen selvtillitsforskning er Nathaniel Branden. Han har skrevet boken 6 pillarer som fremmer selvtillit, og disse pillarene er:

 1. Lev bevisst. Vær tilstede i øyeblikket. Mange av oss er betinget til å bryte "lenken" mellom oss selv og det nåværende, som en overlevelsesmekanisme for det vi tenker at vi ikke kan håndtere.
 2. Aksepter deg selv. Alle har feil og mangler. Aksepter den du er, akkurat slik som du er. Faktisk er det å akseptere seg selv den eneste måten å utvikle seg på, ifølge Branden.
 3. Ta ansvar. Bestem dine opplevelser, og vær klar åp hva du ønsker og ikke ønsker å oppleve.
 4. Selvforsvar. Forsvare den du er. Gi honnør til deg selv for de tanker og meninger du har. Dette kan være vanskelig for mange, men resultatet av å akseptere denne utfordringen vil være svært givende.
 5. Lev livet med mening. Lag en avtale med deg selv der du bestemmer deg for å nå ditt høyeste potensial, samtidig som du vedlikeholder et liv i balanse.
 6. Bevar din integritet. Vit eksakt hva dine prinsipper er, og hold deg til disse, uansett hvilken situasjon du er i eller hva andre mener eller gjør.

Alle er forskjellige, og det finnes én oppskrift på hvordan man skaper god selvtillit som fungerer for alle.

Lav selvtillit er som et mentalt fengsel, og det å ha en sunn selvtillit er en befrielse fra de psykologiske lenkene man selv har viklet seg inn i. Verdien av god selvtillit er uvurderlig.

Finn ut hva som bygger og svekker selvtilliten din. Gjør mer av det som gir deg høyere selvtillit, og reduser eller eliminer det som gir deg lav selvtillit.