Hvordan holde seg frisk

God helse er svært viktig for livskvalitet, men det er ingen selvfølgelighet. Hva må du gjøre for å holde deg frisk?

helse holde seg frisk hygiene

Hold deg frisk: I korte trekk er god helse et resultat av riktig ernæring, tilstrekkelig trening og bevegelse, god hygiene og bekledning, tilstrekkelig søvn og hvile, positive tanker (positive omgivelser hjelper også), og unngå smittefarer.

29. mai 2024 av Nyttig.net / Helse og kropp

På Olympiatoppens nettsider finner man tips om å holde seg frisk inndelt i følgende kategorier:

  • God ernæring og riktig kosthold.
  • God nattesøvn.
  • Bekledning skal være tørt, rent, varmt, svalt, avlastende, og tilpasset fottøy.
  • God personlig hygiene og godt renhold.
  • Restitusjon etter trening/konkurranse.
  • Begrense smitte-risiko.

Sunn fornuft om god helse

Dette er farlig for helsen: Røyking er fy-fy. Overvekt og fedme er en trussel mot god helse, men det er også helserisiko forbundet med å være for tynn.

Godteri, brus og usunn mat bør ikke være hverdagskost. Alkohol bryter ned kroppen, og narkotika og misbruk av medisiner dreper. Depresjon, stress, og angst er som gift for helsen. Dårlig hygiene kan gi sykdom.

God helse på 1-2-3: Daglig trening, bevegelse, og fysisk fostring (når man er frisk) gir deg en sterk og utholdende kropp. Frisk luft, godt inneklima er bra. Latter og positive omgivelser er like viktig som god hygiene og renhet. Tilstrekkelige mengder restutisjon og hvile, samt god og rutinert nattesøvn. Hva mer? Et godt og sunt kosthold basert på gode råvarer; hjemmelaget mat; minst mulig ferdigprodusert mat. Ikke fryse eller presse kroppen så mye at immunforsvaret svekkes.

Loggfør din helsetilstand

Det kan være nyttig å skrive ned sykdommer og plager som kommer og går. Skriv ned alt som plager deg, fra lett hoste, forkjølelse og små irriterende sår til mer alvorlige sykdommer.

Skriv gjerne også ned hvilke medisiner du har brukt, hvordan kostholdet har vært, og ta med en kommentar om nattesøvn og hvile, stress, hygiene, og trening.

Denne loggen kan gi deg en bedre pekepinn på din helse enn dersom du kun bruker din egen hukommelse.

Tips: Del loggen inn i avsnitt, for eksempel ett avsnitt for hver måned, med månedsnavn og årstall som overskrift på hver avsnitt. Da blir det mer oversiktlig å se tilbake i loggen. I måneder du holder deg helt frisk bør du også skrive om din helsetilstand.

Kosthold og god mat, nøkkelen til et godt liv

Sykdom kan ramme alle, men et godt og sunt kosthold vil redusere risikoen for mange sykdommer og beskytte deg mot mange lidelser og plager.

Hvordan skal du spise for å holde deg frisk? Det er ikke uvanlig å prøve mange forskjellige dietter, men det å hoppe fra den ene dietten til den andre virker ofte mot sin hensikt. Mange dietter ignorerer helse og sunnhet, og resultatet blir deretter.

Keto-dietten er populær og knyttes ofte til en rekke helsefordeler. Keto har vist seg å være uhyre effektiv for den som ønsker å redusere kroppsfett uten å oppleve vanlige slankediett-symptomer som sult og slapphet. Keto-kostholdet er effektiv i forhold til fettforbrenning, samtidig som det også gir økt energi og overskudd hele dagen, både mentalt og fysisk. Keto-dietten er svært effektiv og mange vil oppleve positive effekter allerede fra første dag. Vær klar over at det er mange misoppfatninger i forhold til keto-dietten, og det finnes mye feil informasjon ute på nett. Her finner du en god introduksjon til keto-dietten.

Din helse og personlig økonomi

Det er gjerne slik at det er en sammenheng mellom personlig økonomi og helse. Hvis man har dårlig økonomi vil det også være en risiko for at dette påvirker helsen.

Stor gjeld, ubetalte regninger, krevende økonomiske forpliktelser - alt dette kan medføre farlig stress som får konsekvenser for helsetilstanden.

Det er også fra et helsemessig perspektiv derfor viktig å ha orden i pengesaker. Sørg for at din livsstil du fører kan forsvares med din inntekt og formue. Hvis forbruket er større enn de pengene man har til rådighet, vil de økonomiske problemene til slutt komme, som i sin tur kan medføre bekymringer, helseproblemer og sykdom.

Dersom du ønsker bedre kontroll over pengene eller å tjene mer finnes det her noen gode tips om penger og økonomi.

Når man har blitt syk

Diagnose og behandling: Dersom man har blitt syk må en diagnostiseres av lege. Deretter kan man starte eventuell behandling av sykdommen.

Unngå smitte: Det er også viktig å ta forhåndsregler for ikke å smitte andre.

Begrense formtap: En sportsutøver ønsker å opprettholde god form, slik at han/hun ikke taper styrke og utholdenhet på å være syk. Dette er ikke alltid mulig, men man kan uansett begrense formtap ved visse forhåndsregler.

Dersom man har feber bør man ikke trene, og vent noen dager etter feberen har forsvunnet før du begynner igjen med lett trening. Man kan trene på andre ting også når man er syk, slik som konsentrasjon eller mentaltrening som er viktig i alle fleste idretter.

Privatøkonomi og sykdom

Psykisk og fysisk sykdom kan ødelegge privatøkonomien. Forebygging av sykdom og alvorlige ulykker starter med bevisst planlegging. Det er mye man ikke kan kontrollere, og sykdom kan ramme alle.

Det er likevel viktig å være bevisst på at man kan gjøre tiltak for å forebygge sykdom. Ta smarte valg som gir deg det beste livet du kan få, enten du er helt frisk i dag, eller du allerede har blitt rammet av sykdom.

Dersom du er frisk nok til å planlegge privatøkonomien, bør du gjøre dette.

Sørg for å ha en ekstra pengebeholdning til dårlige tider. Hvis du klarer å tjene ekstra penger, bør du sørge for å gjøre dette. Å arbeide mer er ikke alltid løsningen, men man kan jobbe smartere for å bygge opp sin privatøkonomi.

Dårlig råd og dårlig helse er ingen god kombinasjon

Mange som er syk får en ekstra belastning ved at privatøkonomien samtidig også rammes av "sykdom".

Hvis du sørger for at privatøkonomien alltid er i orden, og du har ekstra midler å leve av dersom du blir syk i en lengre periode, vil dette gi en indre ro og du kan fokusere på å bli frisk.

Gjør alt du kan nå for at privatøkonomien din skal være så god som mulig. Inntil økonomien din er i orden, bør du

  • leve så sparsommelig som mulig.
  • bruke alt du tjener på å betale ned gjeld.
  • bygge opp en sparekonto som gjør at du kan sove godt om natten.
  • kjøpe forsikringer som gir deg den beste hjelpen du kan få dersom du blir rammet av sykdom eller ulykker.

For noen kan det ta lang tid å bygge opp en solid privatøkonomi, spesielt dersom man kun har en vanlig arbeidsinntekt og store lån som skal betjenes. Derfor er det mange som også søker etter ekstra inntektskilder.

I tillegg til vanlig arbeidsinntekt eller trygd, kan man tjene penger ved siden av. Det er for eksempel blitt mange som supplerer på inntekten sin ved å utnytte muligheter som finnes på internett og i den nye digitale hverdagen. Her kan du se noen vanlige måter tjene på nett.

Hvis du sørger for å ha orden i privatøkonomien, vil du stå sterkere dersom du eller andre i familien blir rammet av sykdom.