Personvern: Slik beskytter du deg selv og familien

Finn ut hvordan du kan beskytte ditt personvern på internett. De fleste internettbrukere gir fra seg store mengder privat informasjon hele tiden.

Personvern

Personvern er viktig. På denne siden har vi samlet det viktigste som er verdt å vite om personvern. En vanlig feil mange gjør er å bruke samme passord over alt (bruk forskjellige passord på hver tjeneste). En annen svært vanlig feil er å ikke bruke en VPN som beskytter deg når du er på nett. Det finnes mange gode VPN-tjenester, som NordVPN, ExpressVPN, og Surfshark. Vi liker spesielt godt Surfshark som oppfyller våre strengeste kriterier til en god VPN og gjør jobben utmerket.

14. april 2024 av Nyttig.net / Internett

Ditt personvern er allerede under angrep, men du vet det kanskje ikke. Lekkasjen av datainformasjon enn flere ganger høyere enn de fleste tror.

Disse dataene samles inn av selskaper og myndigheter. Dine personlige data blir også samlet inn av organiserte kriminelle, personer som ønsker å skade deg eller andre som aldri skulle hatt tilgang til dine data.

Personvernproblemer

Noen problemer forsvinner av seg selv.

Personvernproblemer forsvinner ikke av seg selv.

Personvern? Det bare ignorerer vi.

Mange velger å ikke forholde seg til personvern i det hele tatt. Man er kanskje litt naiv, og tenker at dette med personvern ikke er så farlig. Slik umistenksomhet har i mange tilfeller vist seg å være skadelig, og noen ganger med katastrofalt resultat.

Vi har alle personvernproblemer.

Jeg vet ikke hvordan jeg beskytter mine data. Personvern er uansett så vanskelig. Dessuten er ikke personvern noe som angår meg. Hva er egentlig personvern?

Personvern er ikke vanskelig, men det er heller ikke så enkelt at du bare kan trykke på en knapp og så forsvinner alle dine personvernproblemer. Det krever faktisk at du gjør en liten innsats selv.

personvern

Hvordan skal du hindre at sensitive personopplysninger kommer i gale hender?

Det er mange måter å forholde seg til personvernproblematikk på, men de to ytterpunktene er:

 1. isolering
 2. ignorering

Isolering er den ekstreme strategien. En mulighet er å kvitte seg med smarttelefoner, si opp internett-abonnementet, betale kun med kontanter og aldri reise.

En slik isolering er praktisk umulig, eller det er alt for inngripende og kan medføre drastiske endringer i livsstil og livskvalitet. Det å isolere seg helt fra samfunnet i frykt for at dine personlige data kan komme på avveie, er ingen god løsning på personvernproblemet.

Ignorering er den naive strategien. Som du forstår er løsningen på problemet å ignorere personvernproblematikk fullstendig. Dette er en farlig strategi.

Mange er godtroende. De tenker at selskaper og myndigheter har kontroll, og at ingen andre hensikter enn å gjøre det som er best for alle.

Det å ikke forholde seg til personvern i det hele tatt er den dårligste strategien du kan velge.

Isolering og ignorering er de to ytterpunktene. Heldigvis finnes det andre alternativer.

Du kan beskytte ditt personvern, uten at det medfører total isolasjon, eller at du slutter å bruke moderne teknologi.

Personvern angår oss alle. Vær klar over at det er mulig å ta kontroll over hvilke data man leverer fra seg.

Gode holdninger til personvern

Ikke alle har utviklet personvernvett, men riktige holdninger til personvern er avgjørende for din og andres sikkerhet.

To viktige holdninger til personvern:

 1. Personvern er viktig. En slapp holdning til personvern kan gi alvorlige konsekvenser for deg, din familie, din arbeidsgiver, dine kontakter. Dersom du innehar en kritisk rolle i samfunnet, kan en slik holdning også være en fare for rikets sikkerhet. Personvern må tas på alvor!
 2. Det er mulig kontrollere hvilke data man gir fra seg. Alt er ikke håpløst. Det er ikke alltid enkelt å vite hva som skal til for å sikre personlige data. Noen blir apatiske i møte med de omfattende tiltakene som må gjennomføres for å beskytte personvernet på en god måte. Noen grunnleggende tiltakene er heldigvis enkle å gjennomføre, og det er ikke alltid så store endringer som kreves. For eksempel tar det ikke lang tid å gå igjennom personverninnstillinger hos de tjenestene du benytter, men konsekvensene av å ignorere disse kan bli katastrofale.

- Jeg bryr meg ikke om personvern. Hva er det verste som kan skje? At jeg får personlig tilpasset reklame på Facebook? Det er vel ikke verdens undergang!

En slapp holdning til forebyggende personverntiltak kan gjøre stor skade på din økonomi, din fysiske og psykiske helse.

- Ja, personvern er kanskje litt viktig, men jeg har aldri tenkt så mye på dette med personlige data og det har gått bra så langt. Jeg kommer kanskje til å tenke litt mer på dette i fremtiden, men egentlig tror jeg ikke det spiller noen rolle hva jeg gjør med mine data.

Å ta kontroll over egne data er viktigere enn noen gang. Mange har allerede blitt påført store tap som følge av at de ikke har tatt godt nok vare på personvernet.

Hva er farene ved å ignorere viktige personverntiltak?

En mild konsekvens kan være at du vil motta reklame som er personlig tilpasset. Det blir mulig å manipulere deg, men det vil ikke skape noen store personlige problemer.

Dessverre kan slappe holdninger til personvern bli et sikkerhetsproblem og det kan få langt mer alvorlige konsekvenser.

Manglende tiltak for å beskytte sensitive data kan medføre økonomiske ruin, depresjon, til og med personlige katastrofer.

personvern

Dersom de fleste er likegyldige til personvernsproblematikk kan det i ytterste konsekvens bli et samfunnsproblem. Det kan bli en trussel mot demokratiet. Lover og regler kan endres til fordel for en svært liten gruppe mennesker.

- Jeg har aldri endret på noe i personverninnstillingene mine. Aldri. Dessuten synes jeg det er helt greit å bidra med anonymiserte brukerdata. Det er fint å kunne bidra til å gjøre produktet bedre.

Tenk at noe så banalt som å ignorere personverninnstillingene i en nettleser kan få svært alvorlige konsekvenser.

- Personvern er kanskje viktig, men det er vel ikke så mye jeg kan gjøre for å beskytte mine personlige data? Nå er det uansett for sent å gjøre noe...

Personvern handler om din sikkerhet og dine friheter

De fleste forstår at personlig sikkerhet og frihet er av verdi.

Sikkerhet og frihet er noe alle verdsetter, men de fleste vil ikke forstå hvor verdifult dette er før denne sikkerheten eller friheten går tapt.

Personvern handler om å velge hvilke private data du skal dele med andre. Det handler om å kunne være selektiv med hva du gir fra deg av personlig informasjon, og det handler om å selv få lov til å bestemme hva du skal dele med andre selskaper og omgivelsene.

Gode personvernlover hjelper, men det er ikke nok

Lover som skal hjelpe deg å beskytte dine personlige data er:

 • Norge har loven om behandling av personopplysninger.
 • EU og EØS har GDPR-loven for beskyttelse av personvern og grenseoverføring av personopplysninger.
 • Internasjonalt finnes for eksempel FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, der det står skrevet at ingen skal bli utsatt for vilkårlig innblanding i hans privatliv, familie, hjem eller korrespondanse, og heller ikke for angrep på hans ære og omdømme.

Det finnes mange personvernlover, men disse er aldri en garanti som beskytter dine personlige data. Selv ikke de beste lover og tiltak kan holde dine data trygge.

Personvernlover er ingen sovepute.

Kriminelle forholder seg ikke til lover og regler. Dessuten er det ikke bare kriminelle virksomheter du skal bekymre deg for.

Norge og de fleste vestlige land har personvernlover, men det vil være naivt å tro at eksistensen av slike lover automatisk vil beskytte deg mot misbruk av dine personlige data.

Til tross for at det finnes personvernlover, har mange selskaper inngått avtaler med sine kunder som kan opphever den grunnleggende juridiske beskyttelsen.

Noen land har personvern nedfelt i grunnloven, men personvern er ikke en menneskerett i alle land. I noen kulturer er retten til privatliv en fremmed tanke. Selv om det finnes lover for å ivareta personver, er det ikke sikkert at alle du møter kjenner til disse lovene.

Personlig informasjon kan bli misbrukt, komme på avveie eller bli stjålet. Vær derfor bevisst på hva du velger å dele av informasjon med andre.

Den som ikke eier personvernvett er ekstra utsatt for identitetstyveri, og dette kan være svært ødeleggende.

Det å ikke forholde seg til personvern er ikke et alternativ. Det er direkte farlig å anta at alle andre følger lovene om personvern. Slik er ikke verden. Ditt personvern er allerede under angrep, fra andre lands myndigheter, fra organiserte kriminelle med svært sofistikerte metoder, og fra selskaper innenlands og utenlands, fra andre individer som ønsker å skade deg.

Faktisk kan ditt personvern allerede være under angrep:

 • Fiendlige myndigheter. Andre lands myndigheter eller kriminelle kan ha tilgang til databaser med ekstreme mengder informasjon om deg, dine vaner, dine kontakter, og på bakgrunn av dette kan de få direkte makt over ditt liv - og få muligheten til å påvirke hva du mener, hva du kjøper, eller hva du gjør.
 • Brudd på konfidensialitet. Når noen har lovet å holde din personlige informasjon utenfor rekkevidde fra andre parter, men som likevel bryter dette løftet ved for eksempel å selge dine private data til tredjeparter. Dette er sannsynligvis mye vanligere enn hva folk er klar over.
 • Deling av data med tredjeparter. Invasjon av privatlivet, der dine data innsamles, sammenstilles, og videreformidles. Data byttes mellom selskaper, myndigheter, kriminelle og andre grupperinger, på en måte som kan være svært skadelig for deg og din familie.
 • Organisert kriminalitet. Internett er den nye arenaen for organisert kriminalitet, og de benytter sofistikerte metoder for å få tilgang på sensitive personopplysninger. Fremgangsmåten til de organiserte kriminelle endres hele tiden, og man må derfor være oppmerksom.
 • Uønsket eksponering. Din personlige informasjon kan også offentliggjøres eller gjøres tilgjengelig på en måte som er egnet å skade deg, for eksempel: eksponering av data, utpressing, hevnporno, falske rykter og forvrengning av virkeligheten.

personvern

- Jeg har ingenting å skjule

En slik holdning er utrolig naiv.

Med en slik holdning er det stor sannsynlighet for at noen allerede har satt sammen en svært detaljert profil om deg, med informasjon om alle dine vaner, dine ferdigheter, dine holdninger og din familie og ditt nettverk.

Alt dette samles i en slags superdatabase.

Datainnsamleren kan være:

 • myndigheter: helsevesen, politi, skattemyndigheter, andre stater, fiendtlige stater i andre land.
 • selskaper: bedrifter der du har et kundeforhold, men også andre selskaper. Vær spesielt oppmerksom på multinasjonale selskaper.
 • kriminelle: organiserte kriminelle.
 • privatpersoner og andre: hevngjerrige personer som har et ønske om å skade deg, nysgjerrige personer, mennesker som uvitende eller uten onde hensikter samler inn data fra omgivelsene med mobiltelefon, smarthøyttalere eller annet, overvåkningsutstyr i bil eller fast eiendom

Privat informasjonen som samles inn kan være:

 • din fødselsdato
 • din adresse
 • din e-post adresse
 • ditt telefonnummer.

- Er det så farlig da?

Kanskje er ikke det så farlig.

Problemet er at denne databasen kan inneholde mye mer informasjon enn bare dette.

Blant dataene som samles inn er også informasjon om alle dine kontakter, og dine kontakters kontakter. Hvem er dine venner? Dine kolleger? Hvem snakker du mest med? Hvilke personer er de viktigste i ditt liv? Har du noen kontakter med samfunnskritiske roller?

Det stopper ikke der.

Databasen inneholder også din nettleserhistorikk. Den inneholder alt du har søkt på. Her finnes informasjon om hvor lang tid du har brukt på hvert nettsted. Det er også mulig å spore alle dine klikk og alle dine bevegelser med musepekeren, og dette kan også være lagret i databasen. Alt du har skrevet på tastaturet ligger lagret i dette databasen. Alle tastetrykk, og hurtigheten på tastetrykkene.

Din sykdomshistorikk og helsetilstand kan også være lagret i databasen. Fysiske plager, psykisk helse. Hva du liker å se på. Dine TV-vaner. Din politiske tilhørighet. Dine kjøp i nettbutikken. Dine handlevaner i butikker. Bruk av kredittkort.

Om du har delt andre biometriske data ligger også disse dataene lagret her. Digitale kopier av ditt fingeravtrykk, ansiktstrekk, iris og annet som kan identifisere deg. Om du har besøkt et land uten personvernlover kan det også finnes detaljert informasjon om ditt unike bevegelsesmønster her.

Databasen har også tusenvis av private bilder og videoer. Private samtaler fanget opp av dine eller andres mobiltelefoner, webkameraer, overvåkningskameraer, smarthøytalere eller andre enheter.

Til sammen er dette store datamengder, men fortsatt er vi bare i begynnelsen.

Algoritmer og maskinlæring blir brukt til å analysere dine personlige data. Databasen gjør det mulig å forstå hvem du er, hvilken personlighet du har, dine ønsker og visjoner om fremtiden.

De kan til og med estimere fremtidige handlinger, noen ganger med skremmende nøyaktighet, og bedre enn hva du selv kunne ha gjettet.

Du hadde ingenting å skjule?

Selskaper, myndigheter eller andre kan altså kunne forutsi hva du kommer til å gjøre gjøre i fremtiden, og på bakgrunn av dette kan de påvirke dine valg og handlinger. Påvirkning og prognoser i dag. Fullstendig kontroll av individet i morgen.

I nær fremtid kan vi være vitne selve oppløsningen av individet. Personer som ikke bare blir påvirket, men fullstendig kontrollert av fremmede krefter.

personvern

Noen personlige data deles frivillig. Andre data samles inn uten at du er klar over det, lovlig eller ulovlig.

Alt du gir fra deg av data, og som kan knyttes til deg som person, kan settes sammen med alle andre data du har levert fra deg. Dermed kan man bygge en stor database og en detaljert profil. Denne informasjonen kan bli misbrukt av organiserte kriminelle, fiendtlige myndigheter eller andre.

Mange har allerede satt seg selv i en svært sårbar situasjon.

Ikke nok med det. Deres naitivitet er en sikkerhetsrisiko for familie, venner, arbeidsgiver og alle dine kontakter.

Konsekvensene av manglende personvernstiltak kan være fullstendig ødeleggende.

Det er aldri for sent å ta personvern på alvor

Det er bedre å ta personvern på alvor i dag, enn å vente til i morgen. Tiden er knapp.

Selv de som har vært naive frem til nå, kan ha vært heldige. Flere selskaper har nok allerede en omfattende profil med mer data enn du kan forestille deg, men det er ennå ikke for sent til å gjøre noe.

Hva skal du gjøre for å beskytte deg?

personvern

Bare litt personlig informasjon, og de kan finne ut mye om deg

Detaljerte personopplysninger kan avledes på bakgrunn av bare litt personlig informasjon.

Det er mulig å finne ut veldig mye om deg, på bakgrunn av noen få opplysninger.

Enkelte selskaper og myndighetene vet allerede nå:

 • hvor du har vært
 • hvem du har vært i kontakt med
 • hva du har gjort på internett

Et eksempel er din mobiloperatør, som har data om hvor du beveger deg, hvem du har kontakt med, og de kjenner dine nettvaner.

På bakgrunn av dette kan de finne ut svært mye om deg. Selvfølgelig er det mulig å samle inn mye mer data enn dette også, og i denne prosessen kan de faktisk bli bedre kjent med deg, enn du kjenner deg selv.

Dette er verdifull informasjon. Dette er personlige data som kan bli misbrukt i feil hender. Det har skjedd før, og det kan skje igjen.

Du kan håpe det ikke vil skje med deg, men dersom dine data havner i feil hender, er det for sent å håpe på at det skal gå bra.

Å forebygge er bedre enn å kurere.

Noen vil hevde det er for sent. Du er allerede kontrollert, uansett hvilke valg du tar.

Det finnes mange argumenter som taler for at man skal trappe opp overvåkningen i samfunnet. Mange argumenter, men de egentlige intensjonene blir kanskje aldri avslørt.

Ask yourself: at every point in history, who suffers the most from unjustified surveillance? It is not the privileged, but the vulnerable. Surveillance is not about safety, it’s about power. It’s about control. (E. Snowden)

Noen forstår fortsatt ikke at personvern er viktig.

Den som forstår konsekvensene av masseovervåkningen, har allerede endret adferd. For å beskytte seg selv har de av egen vilje gitt avkall på enkelte friheter.

personvern

Kombinering av data og kunnskap

Ved å kombinere data kan selskaper, myndigheter og kriminelle bygge en profil av deg. En slik profil kan misbrukes.

De som samler inn data, kan også kombinere data, og resultatet er at ny data oppstår.

Personlig informasjon om deg kan settes sammen av selskaper eller myndigheter, og de vil da få et enda klarere bilde av hvem du er.

Myndigheter, selskaper og kriminelle bygger personlige profiler om deg. Disse kan misbrukes allerede i dag, eller bli stjålet og bli tilgjengelig for uvedkommende senere, og så misbrukes.

Alt du sier eller gjør, kan og vil bli brukt mot deg.

Den frihet vi så lenge har tatt for gitt, er i ferd med å forsvinne.

 • Frihetsberøvelsen fra de naive: Den som mangler kunnskap eller ignorerer datasikkerhet og personvern, risikerer å bli et offer for manipulasjon, eller verre.
 • Frihetsberøvelsen fra de med kunnskap om personvern og datasikkerhet: Den som fortår problematikken rundt datainnsamling, bearbeiding av data, og misbruk av data, begynner kanskje å endre levemåte eller gjøre andre valg enn hva man ellers ville gjort. Lovlydige borgere kan velge å begrense sin egen frihet, selv om man i utgangspunktet har full ytringsfrihet og fri tilgang til internett, rett til fri ferdsel og andre friheter. Hvis man ikke lenger føler seg trygg på å bruke den friheten man har fått, fordi det kan få alvorlige konsekvenser, er dette da ekte frihet?

Dette er den nye hverdagen for noen:

 • Du tenker deg ekstra godt om før du benytter sin såkalte frihet, før du kontakter visse personer.
 • Du avstår fra å besøke visse nettsteder eller søker på bestemte ord og uttrykk - selv om hensikten er god og du er en lovlydig borger.
 • Du unngår å ytre visse politiske holdninger eller vise tilhørighet, i visshet om at det kan skape problemer for deg ved en senere anledning, for eksempel ved ansettelser, overvåkning fra myndigheter.
 • Du endrer din adferd for å unngå å bli oppført i visse registre eller databaser.
 • Du vet at alt du foretar deg kan bli brukt til å bygge en profil om deg, og du begynner å endre handlemønster som følge av dette.
 • Vi lever ikke lenger i et fritt samfunn.

Våre digitale liv er en refleksjon av våre virkelige liv.

- Men jeg stoler på myndighetene

De frihetene du i dag tar for gitt, vil snart forsvinne dersom masseovervåkningen og angrepet på personvernet fortsetter som i dag.

Den som fremdeles ikke har opplevd negative effekter, som aldri har tatt personvern på alvor, vil kanskje være den som rammes hardest.

Vi har alle hørt om Stasi, eller Ministerium für Staatssicherheit, tysk for «ministeriet for statssikkerhet». Et organ opprettet for å ivareta statens interesser, og ikke for å beskytte alle borgerene i landet.

Stasi var etterretningstjenesten og det politiske politiet i det tidligere kommuniststyret i DDR fra 1950, og faktisk helt frem til 1990. De var et undertrykkelses- og overvåkningsinstrument for SED, forkortelse for Sozialistische Einheitspartei Deutschlands.

SEDs oppgave var å overvåke alle sider ved innbyggernes liv og bekjempe motstandere av regimet. De satt på datafiler av hundretusener av borgere, de fleste uskyldige mennesker. Denne informasjonen ble grovt misbrukt til å plage og utmatte, til utpressing og bringe folk i vanry.

SED og Stasi eksisterte før internet.

I dag har vi internett, og vi har masseovervåkning på et nivå som verden aldri tidligere har sett.

NSA-avsløringene ga oss et lite innblikk i hva som foregår i det skjulte i regi av myndighetene.

Det er ikke bare andre lands myndigheter som er interessert i dine data.

Det kan du trygt anta at myndighetene her hjemme også gjør.

Dessuten er de store teknologiselskapene blitt svært effektive datainnsamlere. Organiserte kriminelle nettverk sitter også på ufattelig store mengder privat informasjon, og det er svært sannsynlig at disse allerede har mer enn du er tilfreds med av din personlige informasjon. Andre potensielle datainnsamlere kan være arbeidsgiver, personer med hevnmotiv/ønske om skade, stalkers.

personvern

Hvordan beskytter du dine personlige data?

Til tross for massiv overvåkning er det forsatt mulig å gjøre noe for å beskytte personvernet.

Sikkerhet på sosiale nettverk

Sosiale nettverk er de mest brukte tjenestene på internett.

Instagram, Twitter, Snapchat, Facebook, TikTok, Disqus, YouTube handler stort sett om deling.

Du deler bilder, video, tekst med dine kontakter og "venner" i disse nettverkene. Husk også at du deler alt dette med selskapet som driver disse tjenestene, og du deler kanskje også disse dataene med tredjeparter. Myndighetene følger selvfølgelig med. Nettleverandøren din også.

Hvordan kan du bruke disse tjenestene, og samtidig ivareta personvernet? Du må kanskje beskytte noen av dine personlige data fra selskapet, men også fra andre brukere. Hva ønsker du å dele, og hva ønsker du at andre skal få vite om deg?

 • Skal du bruke fullt navn? Vil du at andre skal få vite ditt ekte navn, eller kan du bruke et pseudonym? I dag som flere har blitt bevisste på personvern, er det også kommet nye regler i sosiale medier, der det kan være mer akseptabelt å benytte et pseudonym. Som vi har sett er det mange legitime grunner til å ikke benytte fullt navn i alle sammenhenger.
 • Ved registrering, ikke gi fra deg mer informasjon enn høyst nødvendig. Bruk gjerne en separat e-post adresse og unngå å bruke ditt telefonnummer om det er mulig. Personlig telefonnummer eller e-post som du ellers brukes kan kanskje enkelt knyttes til din identitet ved å søke i andre uoffisielle databaser.
 • Endre de opprinnelige personverninnstillingene tilhørende din profil. Vil du virkelig dele din posisjon med alle dine kontakter? Skal hvem som helst kunne finne deg ved å gjøre et søk på ditt telefonnummer eller din e-post adresse? Det første du skal gjøre etter å ha registrert deg i et sosialt nettverk, er å gå igjennom disse innstillingene. I tillegg bør du med jevne mellomrom sjekke at disse innstillingene fortsatt er riktige, da selskapet kan ha endret retningslinjer og oppdatert sine personvernvilkår.
 • Vær varsom ved bruk av profilbilder eller bilder som du ellers legger inn. Det er ikke bare bildemotivet som er personlig informasjon. Metadata som ligger lagret i bildet er data som tid og sted der bildet ble tatt, og bakgrunnselementer som vises i bildet kan også være med på å gi tilleggsinformasjon som kan utnyttes og misbrukes av andre.
 • Sikkerhetsspørsmål for passord eller huskeregler for gjennoppretting av passord - vær forsiktig med disse. Foreslåtte spørsmål kan være "Hva var navnet på din første skole?", eller "Hva er navnet på kjæledyret ditt?". Slike huskespørsmål skal hjelpe deg å holde kontoen sikker, men husk også at dette er personlig informasjon som kan bli misbrukt.
 • Din IP-adresse kan bli lagret når du registrerer deg. Andre identifikatorer som er unikt for den enheten du benytter kan også bli lagret.
 • Lik-knapper og del-knapper kan brukes for å lett finne tilbake til det du liker, og for å dele ting med dine kontakter. Bruken av disse knappene er også svært verdifulle for de sosiale nettverkene, og kan brukes til å sette sammen detaljerte profiler om deg og dine nettvaner. Disse knappene finnes også på mange andre nettsider utenfor det sosiale nettverket, og dersom du er pålogget kan selskapet spore en stor del av den aktivitet du foretar deg på internett utenfor tjenesten. Dette kan blokkeres ved å endre innstillingene i nettleseren eller ved å installere tillegg i nettleseren som hindrer slik sporing.
 • To-faktor autentisering er et viktig redskap i kampen mot uautorisert pålogging, altså et hinder mot at andre enn du får tilgang til å logge på din konto.

personvern

Trygg bruk av mobiltelefon

Når du bruker mobiltelefonen, deler du mye informasjon med teleselskapet. Data som deles er:

 • Telefonnummer til alle du har ringt til, og tidspunkt og varighet for samtalen
 • Telefonnummer til alle du har sendt SMS til, og tidspunkt for sending og mottak av SMS
 • Tapte anrop
 • Posisjonsdata, selv om du i innstillingene har slått av deling av posisjon

Slik beskytter du deg og dine data ved bruk av mobiltelefon:

Dessverre er den eneste gode løsningen her å unngå å benytte mobilnettverket. Bruk en annen løsning så langt det er mulig.

WhatsApp og Skype er alternattiver, men disse har sine egne personverproblemer dersom du ønsker å beskytte dine data.

 • Signal for både Android og iPhone. Et alternativ som ofte har blitt anbefalt er Signal, og den er tilgjengelig både for Android og iPhone. Denne appen krypterer både tekstmeldinger og dine telefonsamtaler. Det forutsetter at de du ringer til og sender meldinger til også har denne appen installert.
 • iMessage og FaceTime er alternativer som kan benyttes for iPhone, og disse regnes også for å være gode alternativer til å bruke mobiloperatørens nett. Ulempen er at disse kun kan brukes til å kommunisere med andre som har iPhone.

personvern

Beskytt din nettaktivitet med VPN

Å bruke en VPN kan være et viktig verktøy for å beskytte ditt personvern, ettersom den kan gjemme din IP-adresse og dermed skjule din geografiske plassering.

VPN er en forkortelse for virtuelt privat nettverk, eller Virtual Private Network.

Dette er som regel et program/app som du installerer på datamaskinen, nettbrettet eller mobiltelefonen.

Når du kobler deg opp til en VPN så vil all data du sender se ut som om det kommer fra din VPN, og ikke fra deg. På denne måten kan du maskere din IP-adresse.

Hvorfor bruke en VPN?

 1. Beskytter din internettaktivitet fra alle som ønsker å spore deg. Svært viktig!
 2. Tryggere bruk av offentlig Wi-Fi. Alle bør benytte VPN, men er spesielt vitkig ved bruk av Wi-Fi nettverk på hoteller, flyplasser, biblioteker, caféer og andre offentlige områder.
 3. Omgå restriksjoner som hindrer deg i å besøke visse nettsider, på grunn av blokkering fra myndigheter eller selskaper. For eksempel er noe innhold fra NRK kun tilgjengelig fra Norge, men dersom du benytter en VPN kan du se NRK Nett-TV uansett hor du er i verden.
 4. Koble deg opp til intranett til arbeidsgiver eller andre når du reiser, når du er i utlandet, eller når du jobber hjemmefra, eller når som helst ellers når du ikke er på kontoret.
 5. Kryptert trafikk. En VPN kan kryptere trafikken fra din mobiloperatør eller din ISP/nettleverandør.

Husk at en VPN ikke bare er for bærbare datamaskiner og stasjonære datamaskiner. En VPN er minst like viktig for mobiltelefonibruk, men det er det dessverre fortsatt mange som ikke har forstått.

Alle som ønsker å beskytte sine personlige data, bør benytte en VPN. Det er likevel viktig å være klar over at en VPN ikke er løsningen på all personvernproblematikk.

Ja, en VPN vil beskytte din internetttrafikk fra overvåkning på offentlige nettverk, men den beskytter ikke dine data på private nettverk. Dersom du benytter en VPN som eies av en bedrift du er ansatt i, vil du for eksempel ikke kunne skjule trafikken din fra den som styrer nettverket i bedriften.

Unngå for all del alle typer gratis VPN-tjenester. Det er en grunn til at disse er gratis. Det er ikke utenkelig at disse kan ha uærlige hensikter. Kanskje selger de all din nettaktivitet videre til tredjeparter, og hele poenget med VPN blir dermed borte. I et slikt tilfelle er bruken av VPN mer til skade enn nytte.

Du bør derfor kun benytte en VPN-tjeneste som du føler deg trygg på. Velg en kommersiell VPN som du stoler på at ikke vil loggføre noen data, som ikke vil videreselge dine personlige data til tredjeparter, eller som vil kunne bli overtatt av personvernfiendtlige myndigheter. De beste VPN-tjenesten er lokalisert utenfor rekkevidde til mektige myndigheter.

Før du velger en VPN-tjeneste, vær oppmerksom på hvilket land selskapet opererer fra, og hvor de driver sin virksomhet. Lovverket varierer avhengig av land, og noen nasjoner krever at myndighetene samler bestemt informasjon om nettaktivitet. VPN-tjenesten kan også bli juridisk tvunget til å gi fra seg informasjon som setter dine personlige data i fare.

Mange VPN-selskaper krever at du betaler med kredittkort eller benytter andre betalingsmetoder som kan knytte deg til din personlige infromasjon. Enkelte VPN-tjenester løsed dette ved å tilby betaling i kryptovaluta, eller de benytter en avansert, men lovlig selskapsstruktur som gjør det mulig å motta betaling for VPN-tjenesten i ett selskap, selv om tjenesteytelsen (VPN-tjenesten) utføres av et annet selskap.

Det koster penger å drive en VPN-tjeneste. Hvor får selskapet penger fra? Dersom de ikke tar betalt for tjenesten, hvordan finansieres driften?

Selv om en VPN er gratis, betyr det ikke nødvendigvis at det er svindel.

Noen VPN-tjenester mottar donasjoner og drives av ildsjeler, men det vi har sett her er likevel ikke overbevisende.

Enkelte VPN-tjenester drives etter "freemium" forretningsmodell. Disse kan være gratis i begynnelsen, men bare hvis bruken er begrenset. De tar seg betalt, selv om det kan være gratis i begynnelsen. Disse VPN-tjenestene har heller aldri overrasket positivt.

Alle som har gjort grundige undersøkelser, kommer til slutt til følgende konklusjon:

De beste VPN-tjenestene koster penger. Det finnes ingen gode gratis alternativer.

Velg en VPN som benytter sikker kryptering. Unngå for eksempel VPN som benytter Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) eller annen svak kryptering.

Hvilken VPN bør du velge?

Det finnes tusenvis av VPN-tjenester på nettet. Mange av disse fungerer svært dårlig, og noen kan faktisk være skadelige å bruke. EN VPN skal gjøre deg tryggere og mer anonym på nett, men noen VPN-tjenester fungerer mot sin hensikt, dette gjelder både gratis VPN-tjenester og de som man må betale for.

Blant de tusener av VPN-tjenester er det kanskje noen få hundre som fungerer slik du forventer, og av disse igjen er det sannsynligvis ikke mer enn en 20 til 30 tjenester som faktisk gjør en god jobb.

Du har kanskje sett reklame for populære VPN-tjenester som NordVPN, ExpressVPN, CyberGhost, Private Internet Access og Surfshark. Dette er populære VPN-tjenester som stort sett fungerer utmerket.

Vi liker spesielt godt Surfshark som oppfyller våre strengeste kriterier til en god VPN og gjør jobben. De har en no logs policy, som betyr at de ikke logger noe av det du bruker VPN-en til. Ellers er de også svært rimelige (det er ikke alltid den dyreste VPN-en som er den beste).

God personvern på nett

Som en oppsummering kan vi si at man kommer langt med å bruke sunn fornuft og å ha gode holdninger til personvern.

På samme måte som at du ikke gir bort nøkkelen din til hvem som helst, så skal du heller ikke gi bort passord eller sensitive personopplysninger til hvem som helst. Vit alltid hvem mottakeren er, og husk at mottakeren ofte er en annen enn det den virker å være. Hvor mange ganger har vi ikke lest om folk som har blitt svindlet ved å logge inn i nettbanken - problemet var bare at det ikke var den nettbanken de trodde, men en svindelside som på utseendet var helt lik nettbanken.

Du kommer altså langt med sunn fornuft. I dette betyr det også at man må holde seg oppdatert. Verden forandrer seg svært raskt, og det er naivt å tro at man skal klare å beskytte seg selv og sine personopplysninger dersom man ikke følger med på de teknologiske endringene.

Til slutt må vi ikke glemme hvorfor vi ønsker å beskytte våre personopplysninger og sensitive data. De økonomiske og psykologiske konsekvensene av å bli frastjålet identiteten eller å bli hacket kan være svært dramatiske for den det gjelder.

Mange forstår ikke viktigheten av personvern før de først blir rammet, så gjør den lille jobben det er å innarbeide gode personvernrutiner, både på nett og ellers.

Vi har vært inne på alle de viktige punktene vedrørende personvern her. Som du ser, kommer veldig langt med sunn fornuft og en god VPN. Det er ikke vanskelig å beskytte seg og sitt personvern, og den lille jobben dette krever vil definitivt være verdt det.

Med andre ord, dersom du vet at du ikke har god nok kontroll på personvernet, bør du ikke utsett å beskytte personvernet ditt til senere. "Senere" er som regel for sent. Ta jobben nå, så er det gjort og du kan sove godt om natten vel vitende om at du ikke blir neste offer for svindlere og kriminelle på nettet.